Monitoring serverov s PHP a Synology

Monitoring  alebo po slovensky automatizovaný dohľad nad IT zariadeniami vo firme dnes poskytuje veľké množstvo firiem ako službu. Dohľad sa zabezpečuje nad sieťovými prvkami ako sú menažovatelné swithe, routery, bezdrôtové spoje, výrobné technológie, kamerové systémy ale aj na fyzické servery a ich virtualne servery, ktoré napríklad zabezpečujú prevádzku informačného systému firmy. Cieľom je skrátiť čas pri hľadaní poruchy – výpadku služby, alebo ideálne predísť tomuto inak neželanému stavu vďaka informáciam o danom zariadení a včasnom servisnom zásahu. 

Nástrojov na monitoring existuje viacero, ak vás táto téma zaujala a robili ste si vlastný rešerš pravdepodobne ste narazili na najpoužívanejší systém ZABBIX. Je open-source obsahuje pokročilé reporty, templates pre množstvo zariadení a výrobcovHW a podporu SNMP. Znie to skvele, ale ak nemáte prostriedky na dokončenie, alebo úpravu modulov a nie je to možné ani vo vašej režií tak narazíte. Cieľom článku je teda predstavenie alternátívy, ktorá je veľmi odľahčenou verziou, ale stále použiteľnou. Reč je o PHP Server Monitor-e. Z názvu je zaujímavá skratka môjho obľúbeného skriptovacieho jazyka PHP, ktorý celý systém poháňa a databázu využíva MariaDB. Ako server som zvolil cenovo dostupný Synology NAS server s aktivovaným balikom Webstation(Apache + PHP + MariaDB). Na inštaláciu môžete použiť aj váš existujúci server (napriklad Ubuntu + LAMP). Inštalácií systému sa venovať nebudem rovno prejdem na konfiguráciu CRONu a predstaveniu prostredia monitorovacieho systému a jeho funkciám.

Krok 1 – Konfigurácia CRON služby.

CRON je služba, ktorá pracuje na pozadí OS DSMv Synology  a v pravidelných  vami definovaných intervaloch spúšťa určené úlohy, ktoré  riešia konkrétnu funkcionalitu. V našom prípade budeme nastavovať jednu úlohu, ktorá kontroluje dostupnosť zariadení, ktoré  budeme postupne pridávať do zoznamu sledovaných zariadení.

Postup po prihlásení sa do NAS Synology ako admin:

Ovládací panel -> Plánovač úloh ->  Vytvoriť -> Naplánovaná úloha ->  Skript definovaný užívateľom.

Na prvej karte nastaujete názvov pre prehľadnosť a ktorý užívateľ skript spúšťa. V našom prípade ServerMonitor a root. Na druhej karte nastavujete ako často spúšťať CRON. Zvolil som 15 minút, môžete si však zvoliť interval od 1 minúty až do 23 hodín. Na obrázku je uvedené nastavenie pre 15 minútový interval počas celého dňa.

Posledným krokom je nastavenie cesty ku skriptu ktorý je súčasťou inštalovaného systému, ten je v zložke web a v podadresáry phpservermon.

 

Krok 2 – Konfigurácia PHP Server Monitoru.

Samotné prihlásenie do systému  je možné na<adresa IP Synology>/phpservermon/ .Pri inštalácií si vytvoríte účet s menom a heslom, ktoré slúži na prihlásenie do systému s oprávnením Admin(máte možnosť vytvárať užívateľov spravovať sledované zdroje a priraďovať ich užívateľom,…).

Po úspešnom prihlásení ste presmerovaní na stránku prehľadu zdrojov(zariadení) a ich aktuáleho stavu. Na  tejto stránke  už vidíte v hornej časti menu na pridanie zariadenia, alebo nastavenia notifikácií(sms, email, push správy), nastavenia jazyka(dostupná aj čeština), nastavenia účtu a emailových notifikácií.

Najskôr si nastavime a otestujeme emailové notifikácie a potom prejdeme na pridanie zariadenia: Config -> Email. My používame na webhosting websupport.sk. Nastavenie je možné otestovať a máte tak hneď spatnú väzbu na správnosť nastavenia.

Pridanie nového zariadenia a prehľadný zoznam existujúcich zariadení:

Pri pridávaní servera je možné definovať port služby. Je to výhodné pri kontrole web servera(80 port), alebo napriklad SFTP servera(22 port) pritom IP je rovnaka. Zaujímavá funkcia je aj vyhľadanie slova v obsahu. Ak sa jedna o webstranku, ktorá ma obsahovať konkrétne slovo, máte istotu, že stránka funguje korektne a nevracia napriklad chybu 404, alebo 503,…

Štatistiky latencie a dostupnosti servera – zariadenia sú v grafickej podobe a plne respozívne.  Grafy je možné zoomovať v predvolených inervaloch: deň, týždeň, mesiac, rok. Graf predstavuje benefit, ktorým je  informácia o dostupnosti zariadenia. Email ďalej zabezpečí, notifikovanie aj keď práve nemáte možnosť sledovať prehľadovú stránku systému.

Záver:

Cieľom článku bolo ukázať dostupné rýchlo nasaditeľné a ľahko konfigurovateľné riešenie na základný monitoring IT infraštruktúry. Vďaka jednoduchosti ovládania DSM v Synology a jednoduchej inštalácie PHP Server Monitor-u môžete mať spoľahlivý monitoring aj u vás vo firme zadarmo.