Automatické dopĺnanie formulárov pri registrácií ?

Pred časom ma kontaktoval náš zákazník so žiadosťou o B2B systém pre mimoriadne objednávane liekov. Spravil som si návrh tried a ich metód, navrhol databázové tabuľky a pustil sa do programovania. Keď som pisal metódu na kontrolu či existuje firma s uvedeným  IČO zistim som, že úloha  je riešitelná, ale má ďaleko od elegantnosti. Avšak našlo sa aj elegantné riešenie, uvidíte.

V rýchlosti mi napadla metóda na overenie IČO, ktorá by mohla vyzerať následovne: Najskôr zistím či je IČO platné a potom či už náhodou aj neprebehla naň registrácia.

Funguje no nie je to ono 🙂 Naštastie aj  v programovaní  platí, že väčšinu vecí, ktoré idete riešiť už pred vami niekto kvalitne vyriešil tak prečo strácať čas ? Stačilo použiť google a dopracoval som sa ku stránke: ekosystem.slovensko.digital. Zaregistrujete sa, ziskate API kľúč, ktorý spolu s uvedeným ukážkovým HTML kódom vložíte na vaše stránky.

Výsledkom je automatické vyplnenie vašich inputov preddefinovanými. Vyskúšajte verím, že pomôže aj Vám.