Presmerovanie z HTTP na HTTPS pri subdoméne

Význam HTTPS netreba vysvetlovať, napísalo sa na túto tému už mnoho. Poďme ale na praktickú časť a to realizovanie presmerovania na stránky HTTPS pri umiestnení stránok na subdoméne, ktoré je mierne odlišné od toho ak smerujeme z root adresára domény pomocou súboru .htaccess.

Vytvorte súbor „.htaccess“ v priečinku kde máte súbor „index.php“ a skopírujte nasledujúci obsah, ktorý upravíte podľa názvu vašej domény.

Použitie na (root adresáry) domény: www.vasadomena.sk

Alternatíva:

Použitie na subdoméne: subdomena.vasadomena.sk

Uvedené príklady som otestoval na hostingoch spoločnosti websupport.sk.