Presmerovanie z HTTP na HTTPS pri subdoméne

Význam HTTPS netreba vysvetlovať, napísalo sa na túto tému už mnoho. Poďme ale na praktickú časť a to realizovanie presmerovania na stránky HTTPS pri umiestnení stránok na subdoméne, ktoré je mierne odlišné od toho ak smerujeme z root adresára domény pomocou súboru .htaccess.

Read More »